Komu pomagamy?

Fundacja Bajer&Cargo powstała z myślą o młodych zdolnych zajmujących się jeździectwem.

Sport jeździecki niestety wymaga dużych nakładów finansowych. Pragniemy umożliwić trenowanie jak i wyjazdy na zawody wyróżniającym się talentem jeźdźcom. Ma to na celu również wypromowanie jeździectwa jak i pokazanie zwiększonej ilości polskich zawodników na międzynarodowych arenach, a nawet igrzyskach olimpijskich — co do tej pory było nieosiągalne.

RAZEM MOŻEMY TO ZMIENIĆ! STWÓRZ Z NAMI DRUŻYNĘ NA IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PROSIMY O PRZEKAZANIE DATKÓW NA KONTO : 7411 6022 0200 0000 0321 0365 89



Celami Fundacji jest realizacja zadań w zakresie:

1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym podkreśleniem roli sportu polskiego,
2. Ochrony i promocji zdrowia,
3. Wspierania sportowców po doznanych kontuzjach będących pod opieką Fundacji oraz pomoc im w powrocie do zdrowia i pełnej formy sportowej,
4. Wypoczynku dzieci i młodzieży,
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
6. Promocji i organizacji wolontariatu na rzecz kultury fizycznej i sportu,
7. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,8. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez propagowanie i wspieranie kultury fizycznej i sportu
9. Promocja aktywnego (w tym sportowego) stylu życia oraz spędzania wolnego czasu i aktywnej turystyki
10. Rozwój, wspieranie i promocja sportów narodowych
11. Wzmacnianie lokalnych oraz międzynarodowych zespołów sportowych oraz ochrony sportowego dziedzictwa kulturowego
12. Wspieranie budowy obiektów sportowych (stadiony, boiska, hale itp.), budynków i budowli towarzyszących ( hotele, restauracje, itp.) oraz późniejsze zarządzanie tymi obiektami
13. Promowanie i szerzenie wiedzy na temat strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) (Corporate Social Responsibility) i zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do kultury fizycznej i sportu
14. Integracja biznesu na rzecz wspierania społeczności lokalnych
15. Tworzenie strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) (Corporate Social Responsibility) i public relations w zakresie kultury fizycznej i sportu